Zelena Stevia

Uzgoj zelene stevie

Uzgoj zelene stevie

objavljeno 26.02.2012

STEVIA (Stevia rebaudiana Bertoni) je višegodišnji zeljasti grm iz porodice glavočika (Asteraceae), koji može narasti i do 1 m u visinu. Listovi stevije su dugi oko 5 cm, a široki oko 2 cm. U listovima stevije nalazi se osam različitih glikozida, a najznačajniji su steviozid i rebaudiozid A, koji se ovisno o načinu uzgoja i sorti nalaze u lišću u različitim postocima i o tome ovisi koliko će biti slatki. Količina steviozida se najčešće kreće u rasponu od 4-12%.

Svježe lišće stevije ima ugodan slatki okus zbog glikozida steviozida, od kojih je najznačajniji steviozid, čiji je ekstrakt 200 do 300 puta slađi od šečera, dok je osušeno lišće stevije 30-40 puta slađe.

Porijeklom iz Paragvaja, stevia se danas uzgaja u Brazilu, Urugvaju, središnjoj Americi, Izraelu, Tajlandu, Austgraliji, Japanu, Koreji i Kini.

Preliminarna istraživanja o mogućnosti uzgoja stevije u Hrvatskoj su započela 2005. Godine na pokušalištu Zavoda za povrćarstvo, Agronomskog fakulteta u Zagrebu. Kroz razdoblje od 5 godina istraživanja, dobiveni su vrlo korisni podaci o mogućnostima uzgoja stevije na mnogim lokacijama u Hrvatskoj. U okviru projekta „ Uvođenje stevije u komercijalnu proizvodnju u Hrvatskoj“ u 2010. i 2011. zasnovat će se novi nasadi stevije u kontinentalnom dijelu, ali i u mediteranskom dijelu Hrvatske, radi proizvodnje što veće količine lišća, kao osnovne sirovine za produkciju zelenog praha stevije.

Klimatski uvjeti

Stevia je suptropska biljka koja formira veću količinu lišća u uvjetima intenzivnog sunčevog svjetla i viših temperatura. Dugo toplo proljeće, ljeto i duga topla jesen pogoduje razvoju veće količine lišća. Kraći dani uvjetuju pojavu intenzivne cvatnje. Prosjek temperatura tijekom uzgoja stevije kreće se od 15 – 30 °C. Temperature ispod 5°C zaustavljaju rast, a ispod 0°C stevia će biti značajno oštećena. Stevia je višegodišnja biljka (4-5 godina ) , ali se u područjima oštre zime (kada temperatura može pasti i ispod -10°C mofra zastrti (malčirati) da se njen (relativno plitki) korijen ne bi smrzao. U mediteranskom dijelu Hrvatske, temperature se rijetko duže zadrže ispod -10°C, pa nema opasnosti od uništenja korijena.

Tlo

Stevia je dosta tolerantna prema tipu tla, ali najbolji rezultati se postižu na pjeskovito-ilovastim tlima. Najvažnije je da tla budu ocjedita i da se voda ne zadržava oko korijena, jer može doći do truljenja. Na teškim tlima treba unijeti dosta organske mase čime će se omogućiti dobar vodozračni režim u zoni korijena. Stevia podnosi kiselost tla od 4,5 do 7,5 pH, ali ne raste dobro na zaslanjenim tlima. U sezoni prije sadnje potrebno je tlo duboko preorati uz predviđenu organsku gnojidbu. U proljeće prije sadnje treba tlo dobro usitniti, da bi se lakše postavljali malčevi i pravilno formirale gredice.

Gnojidba

Stevia ima relativno malu potrebu za hranivima u odnosu na druge povrtne kulture. Preporučuje se gnojidba od 20-40 t/ha stajnjaka i oko 60 kg/ha dušika, 23 kg fosfora i 180 kg kalija čistih hranjiva po hektaru. Folijarna gnojidba je moguća i biti će u upotrebi najčešće od druge do četvrte godine uzgoja. Obično se koristi gnojivo NPK formulacije 6:24:24 ili adekvatno vodootporno organsko gnojivo u količini od 100 kg/ha sa startnom prihranom sporootapajućim dušikom nakon sadnje u količini 60 kg/ha.

U ekološkoj proizvodnji treba koristiti kvalitetni kompost ili specijalna organska gnojiva sa sporo otpuštajućim dušikom.

Sjetva – sadnja

Stevia se može uzgajati iz sjemena (sjeme | presadnica | sadnja) ili iz reznica. Stevia se može umnažati i kulturom tkiva, što zahtjeva posebne uvjete i dodatna ulaganja. Koji od tih načina izabrati ovisi o financijskim mogućnostima, odnosno logistici (zaštićeni prostori, laboratoriji i sl.). Sjeme se sije u zaštićenom prostoru u posebno pripremljeni supstrat, gdje se mora održavati konstantna povoljna vlažnost i temperatura od 22-25°C. Nakon 50-tak dana se mala biljka stevije može (prepikirati) presaditi u kontejnere ili plastične lončiće promjera 10 cm. U našim klimatskim uvjetima biljke stevije se sade na otvoreno polovicom svibnja, kada prođe opasnost od pojave kasnog mraza. Razmaci sadnje ovise o mikro – klimatskim uvjetima, malčiranju i načinu sadnje, a kreću se od 80 – 100 cm x 20 cm, čime se postiže sklop od oko 5 biljaka / m2, odnosno 50.000 biljaka / ha. Stevia se može saditi na ravno tlo ili na izdignutu gredicu 15 cm visine i 60 cm širine. Ručnim postavljanjem malča razmak između redova može biti 40 cm, a između biljaka oko 20 cm. Stevia izuzetno loše podnosi korovske biljke (plitak korijen), a primjena herbicida nije dozvoljena u ekološkoj proizvodnji, već samo mehanička obrada. Stoga se preporuča malčiranje tla upotrebom crno-bijele PE folije. U mediteranskom dijelu Hrvatske se folija okreće tako da je bijela gore (na koju se sadi), dok se u kontinentalnom dijelu sadi na crnu foliju.

Navodnjavanje

Zbog plitkog korijena steviju treba pažljivo navodnjavati. Na glinasto – ilovastim tlima malčiranim crnom PE folijom , u povoljnim uvjetima, steviju treba zalijevati samo kod sadnje, ili ako su baš iznimno visoke temperature 1 – 2 puta na tjedan ako se vidi da biljka pati zbog nedostatka vode. U mediterasnkom dijelu svakako je potrebno predvidjeti navodnjavanje koje treba tijekom ljeta primjeniti 2 – 3 puta tjedno, ovisno o visini temperature i stanju biljke. Važno je naznačiti da se stevia ne smije previše navodnjavati da ne dođe do truljenja korijena, što bi se eventualno moglo desiti u kontinentalnom dijelu Hrvatske. Navodnjavati se može plastičnim cijevima (T-tape), postavljenim ispod folije, odnosno čvršćim plastičnim cijevima koje mogu izdržati i do 5 godina, ili radi lakše provedbe postavljanjem mikro – rasprskivača.

Štetnici i bolesti

Zbog njenog slatkog okusa štetnici nerado napadaju steviju, pa se ona čak sadi međuredno sa povrtnim biljkama, jer repelentno djeluje na većinu insekata. Moguća je pojava nekih gljivičnih oboljenja (septoria ili sl.), ali ako je biljka u dobroj kondiciji većih oštećenja neće biti. Neposredno nakon sadnje treba obratiti pozornost na puževe, koji mogu napasti mlade biljke stevije. Sadnjom stevije u blizini šume mora se predvidjeti ograda od zečeva, srna i sličnih životinja.

Berba

Vrijeme berbe ovisi o lokaciji, sorti i vremenskim uvjetima tijekom sezone. Obično berba počinje 4 meseca nakon sadnje, znači početkom rujna, kada su biljke dosegle visinu od oko 70 cm. Skraćenje dnevnog svjetla inicira cvatnju, a najveća količina steviozida je upravo prije pune cvatnje. Biljke se režu na oko 10 cm iznad tla, slažu se i spremaju za sušenje. Berba može biti jednokratna ili višekratna (biljke se podabiru u određenim razmacima – što vrijedi za samo male uzgojne površine). U kontinentalnim uvjetima mora se računati sa jednom pravom berbom, ali ako je duga i topla jesen može se još naknadno pobrati do 1/3 ukupnog prinosa. U mediteranskom dijelu Hrvatske moguće je pobrati u idealnim uvjetima i dvije berbe. Berba se može produljiti do prvih naglih spuštanja temperature, nakon čega nema smisla više brati zbog loše kvalitete lišća.

Sušenje

Odmah nakon berbe biljka se mora osušiti. Biljke se u toplim krajevima mogu priručno sušiti vani,na mrežama (sitima), ili tako da se biljka objesi i suši poput duhana. Najbolje sušenje je svakako u sušarama gdje se može točno namjestiti i kontrolirati potrebna predviđena temperatura i vlaga. Stevia se posuši vrlo brzo, od 24 – 48 sati na oko 50°C, važnije je da bude dobra cirkulacija toplog zraka u sušari, nego visoka temperatura. Nakon sušenja (lišće se brže suši od stabljike), lišće se mehanički tresenjem vrlo lako skida sa stabljike. Lišće se nakon toga sprema na hlad no i suho mjesto (važno je da se spriječi naknadno ovlaživanje lišća), koje može dovesti do truljenja i propadanja lišća. Lišće se pakira u plastične ili kartonske kutije gdje je osigurana zaštita od vlage.

Prinosi

Ovisno o tehnologiji uzgoja, prinosi se kreću od 20 – 30 g suhog lišća/stabljici odnosno, odnosno 150 g/m2 u jednoj sezoni. Nakon 5 - te godine u našim klimatskim uvjetima, prinosi po biljci se smanjuju.

Tehnologiju izradio:

Doc.dr.sc. Bruno Novak

 

 

EKSTRAKT OD 50ML MOŽETE NAĆI U SVIM PRODAVAONICAMA DM-A U HRVATSKOJ I LJEKARNAMA JOUKHADAR